Afvalmanagement

De rest- en afvalstoffen die bij reinigings- of productiewerkzaamheden vrijkomen, moeten uiteraard op verantwoorde wijze worden afgevoerd en verwerkt. Zodat ze niet langer een bedreiging kunnen vormen voor het milieu. Bij Reym beschikken we over alle expertise en middelen om ook uw volledige afvalmanagement uit handen te nemen. Waar nodig kunnen we bovendien altijd een beroep doen op gespecialiseerde zusterbedrijven binnen de Shanks organisatie. Zoals o.a. Afvalstoffen Terminal Moerdijk die volledig is ingericht op de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen.

Bewerking in eigen beheer

Binnen ons landelijke netwerk, hebben we inmiddels diverse vestigingen uitgerust met een eigen AfvalBewerkingsInstallatie (ABI). Hier kunnen we de meest gangbare afvalstromen op een verantwoorde manier scheiden en geschikt maken voor milieuvriendelijke verwerking en afvoer. Ook als het gaat om afval van productie- of boorinstallaties. We hebben namelijk álle vergunningen voor vervoer, opslag en verwerking van afvalstromen uit de olie en gas industrie.

Afvoer verontreinigd slib

Wanneer u te maken heeft met verontreinigd slib, kunt u altijd een beroep op ons doen. Als één van de weinige organisaties in Nederland hebben we van overheidswege een vergunning verkregen voor de verwerking van LSA en NORM (afval met een verhoogde natuurlijke radioactiviteit) vervuild slib. Vanzelfsprekend wordt zo’n vergunning alléén verstrekt aan afvalverwerkers die de strengste veiligheidseisen in acht nemen.

Advies en ondersteuning

Door onze ervaring met de meest uiteenlopende soorten afval, zijn we in staat om u vakkundig te adviseren over een milieuvriendelijke en kostenefficiënte beheersing van uw afvalstromen. Na een grondige analyse, kunnen we u precies vertellen welke maatregelen u moet doorvoeren om minimaal te voldoen aan alle wettelijke milieuvoorschriften. Desgewenst bieden we u hierbij alle technische en praktische ondersteuning die u maar nodig heeft.