Industriële services

Afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen, verrichten we bij u ter plaatse of op onze eigen locatie de meest uiteenlopende reinigings-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden. Zoals o.a.:

Ultrasoon reinigen

Reym beschikt over een reinigingstraat waar de ultrasoon unit deel van uit maakt. Soms is het toepassen van een enkelvoudige reinigingsmethode voldoende voor de reiniging van een object en soms juist een combinatie van methoden voor het verkrijgen van een optimaal reinigingsresultaat. Met behulp van de ultrasoon unit kan een grote verscheidenheid aan objecten (o.a. warmtewisselaars) gereinigd worden.

Eind december 2018 wordt in Rotterdam een nieuwe ultrasoon unit in gebruik genomen. Deze unit biedt ruimte aan objecten van 9 x 1,9 meter.

Voor algemene informatie over ultrasoon reinigen verwijzen wij naar onderstaand informatiebulletin. Voor nadere informatie over de nieuwe ultrasoon unit van Reym kunt u contact opnemen met Marcel Roodenburg of Kees-Jan van Leest.
Zij zijn te bereiken via nummer: 010-296 11 11.

Non-man entry

Met het non-man entry systeem van Reym kan minimaal 85% van de reiniging zonder betreding van de tank worden gerealiseerd. Onze medewerkers betreden de tank pas wanneer dit helemaal veilig is. De reiniging is zo veiliger en sneller dan traditionele tankreiniging.

Het systeem bestaat uit drie onderdelen die individueel of gezamenlijk ingezet kunnen worden. Dit is afhankelijk van de vervuiling en de omstandigheden.

Chemisch Technisch Reinigen

Reym B.V. verzorgt niet alleen Industriële reiniging met hogedruk- en vacuümwagens, maar ook chemisch technische reiniging (CTR). CTR blijkt een doelmatige methode om equipment in een optimale procesconditie te krijgen. Of het nu gaat om scaling, corrosieafzeting of verontreinigingen, de inzet van chemie draagt zorg voor een succesvolle reiniging. Reym heeft met CTR de afgelopen jaren een ruime ervaring opgebouwd, zowel met reinigingsprojecten op landinstallaties als op offshore-installaties.

Industrial Latex (Reym Clean Guard 104)

Industrial Latex is een weersbestendigde, makkelijk afpelbare, plastic laag die tijdelijke bescherming biedt op metalen, plastieken, beton en overige ondergronden. Van onderdelen tijdens transport, opslag tot installatiedelen, alles blijft beschermd. Als eerste industriële reiniger gebruikt Reym deze latex nu binnen industriële omgevingen als bijvoorbeeld Olie en Gas, (Petro)Chemie, Food en Energie.

Crawler

Met de Crawler biedt Reym sinds kort een revolutionaire manier van reinigen aan. Zonder
steigers, handwerk of schadelijke uitstoot. Maar met een beter resultaat dan de traditionele
reinigingsmethode.

Reiniging in de voedingsmiddelenindustrie

Ook steeds meer bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie doen een beroep op onze reinigingsexpertise. De speciale apparatuur en kennis die in deze branche wordt vereist, is ruimschoots bij ons aanwezig. We zijn bovendien ISO 22000 gecertificeerd en weten dus welke specifieke eisen er gelden met het oog op de voedselveiligheid. Voordat we aan de slag gaan stellen we in overleg een werkplan op. Hierin worden de werkvoorbereiding, de Critical Control Points (CCP’s) en de bijbehorende beheersmaatregelen zorgvuldig vastgelegd.

Hogedruk reinigen

Het reinigen met water onder hoge druk is één van onze specialiteiten. Onze SIR gecertificeerde professionals maken gebruik van geavanceerde apparatuur die in waterdruk kan variëren van 100 tot wel 2.500 bar.

Staal- en betonsnijden

Het principe van hogedrukreiniging is met onze speciale apparatuur eveneens zeer geschikt voor het snijden van staal en beton met de grootst mogelijke precisie. Omdat er hierbij geen sprake is van warmtespanning, is er ook geen explosierisico. Het materiaal vervormt niet en er treedt geen stofvorming op. Daarnaast wordt bij deze methode weinig abrassief en water verbruikt en blijft het snijafval tot een minimum beperkt.

Vacuümreinigen

Voor het verwijderen van vaste en vloeibare stoffen in o.a. tanks,vaten en leidingen zetten we speciale VLG en ADR gekeurde voertuigen in met een zuigcapaciteit tot wel 10.000m3 per uur. Ook beschikken we over combivoertuigen voor zowel vacuüm als hogedruk reiniging.

LSA-verwijdering

Reym kan zorgdragen voor het verwijderen van radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong met een lage activiteitsconcentratie (LSA). Vooraf wordt een uitgebreid veiligheids- en uitvoeringsprotocol opgesteld. Het reinigingswerk zelf vindt plaats met speciaal equipment en onder constantie supervisie van een radioloog.

Offshore reiniging

Al jarenlang verzorgen we offshore reiniging op productie-eilanden en boorplatforms van de olie- en aargasindustrie. We zijn vertrouwd met de specifieke eisen ten aanzien van efficiency en veiligheid. Onze expertise stelt ons ook in staat om aanvullende diensten te leveren als W-werk, opslag, Afvoer gevaarlijk afval en verwerkingsadviezen.

Shutdown-management

Productieprocessen die voor inspectie en onderhoud stil liggen, moeten zo snel mogelijk worden hervat. We zijn gewend om in de kortst denkbare tijd al het reinigingswerk uit te voeren zonder concessies aan kwaliteit of veiligheid. Vooraf inventariseren we wat er moet gebeuren en stellen we een draaiboek en een projectteam samen. Waar nodig richten op de locatie een spuitplaats in waar we gelijktijdig meerdere onderdelen kunnen reinigen. Dat scheelt direct veel kostbare tijd.

Rioolreiniging

Voor optimaal werkende afvalwatersystemen voeren we bij onderhoud en calamiteiten een grondige en efficiënte rioolreiniging uit. Na afloop volgt een camera-inspectie en krijgt u een gedetailleerde rapportage. Ook hebben we de meetapparatuur om nulmetingen te verrichten. Afvalstoffen die bij de reiniging vrijkomen worden door ons vanzelfsprekend op een veilige en schone manier afgevoerd.

Levering en recycling boorspoelingen

Op onze Centrale Mudplant in Emmen produceren we boorspoelingen en productievloeistoffen voor aardolie- en gaswinning. Restvloeistoffen worden op verzoek gerecycled en door ons opgeslagen, zodat ze op afroep beschikbaar zijn voor een volgende boring. Ons eigen laboratorium bewaakt de kwaliteit en adviseert desgewenst over de productie van nieuwe vloeistoffen.

Reiniging persoonlijke beschermingsmiddelen

Gaspakken, ademluchtmaskers en -riemen en andere beschermingsmiddelen worden centraal bij onze vestiging in Veendam gereinigd. Daar hebben we een afzonderlijke unit ingericht met gecertificeerde medewerkers. Kwikvervuilde materialen nemen we hier direct apart voor een specifieke behandeling, waarbij het spoelwater in speciale tanks wordt opgeslagen en afgevoerd. Gereinigde materialen worden na droging kritisch getest en waar nodig gerepareerd. Waarna we ze verpakt en voorzien van testprotocol weer voor hergebruik beschikbaar stellen.

Detoclean

Detoclean is een onderdeel van Reym en is gespecialiseerd in het detonatief reinigen van industriële installaties.