Reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen

Maskerreiniging

De Centrale Maskerreiniging Veendam verzorgt voor alle Reym vestigingen en klanten het onderhoud en beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals gaspakken, ademluchtmaskers en ademluchtriemen. De vestiging heeft een speciale ruimte ingericht om kwikvervuilde persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen te reinigen. Bij werkzaamheden onder kwikverdachte omstandigheden is het van groot belang dat er 100% zekerheid is over de werking van de te gebruiken beschermingsmiddelen.

Gebruikt materieel gaat vanuit de opslag vuile ruimte, die continu luchtbewaakt wordt, door naar de spoelplaatsen. De gaspakken en de ademluchtmaskers worden van binnen en buiten met water gereinigd en waar nodig met zeep. Bij binnenkomst is er direct een scheiding tussen Hg (kwik) en niet-Hg vervuild materieel. De reiniging van Hg vervuilde PBM's vindt plaats in een aparte ruimte. Het vrijgekomen spoelwater wordt opgevangen in een speciale tank en vervolgens afgevoerd volgens wettelijke normen. Na reiniging gaan de materialen in een aparte droogruimte of in een droogkast.

Maskerreiniging

Vervolgens zijn de gaspakken, ademluchtmaskers en ademluchtriemen klaar om getest en gerepareerd te worden. Dit gebeurt door speciaal hiervoor opgeleide en gecertficeerde medewerkers die de PBM's volgens voorschrift testen en de data opslaan in de computer. Verpakt en voorzien van een testprotocol zijn de goedgekeurde PBM's weer klaar voor gebruik.