Rioolreiniging

Onze rioolreiniging heeft een landelijke dekking. Wij inspecteren, rapporteren en reinigen, zowel bij calamiteiten als periodiek onderhoud. Alles natuurlijk in nauw overleg met onze opdrachtgever.

Het is voor uw bedrijf, maar zeker ook voor het milieu, van groot belang dat het afvalwatersysteem optimaal werkt en in goede conditie is Reym werkt oplossingsgericht. Dat betekent voor u dat het riool gereinigd wordt op een efficiënte en effectieve wijze. Na afronding van het project controleren wij het riool door middel van een camera inspectie.

Geavanceerde apparatuur

Voor het uitvoeren van de inspecties en de reinigingen hebben we twee volledig ingerichte units, voorzien van de nieuwste technieken. Voor het uitvoeren van nulmetingen hebben we een speciale wagen uitgerust met geavanceerde meetapparatuur.

Wetgeving

Door de toenemende druk van de overheid op de Wet milieubeheer is het laten uitvoeren van een nulmeting en het verrichten van werkzaamheden die daaruit voortvloeien al bijna een verplichting. Reym voert de nulmeting uit en adviseert u graag bij het oplossen en/of voorkomen van eventuele problemen. De nulmeting wordt uitgevoerd conform de genoemde wet. Bij al onze werkzaamheden staat een goede, veilige en schone manier van het afvoeren van afvalstoffen voorop. Dus ook bij de rioolreiniging. Reym reinigt en ruimt op volgens de verplichte richtlijnen.