Informatie

Ideeënbus voor medewerkers

Vanuit de Ondernemingsraad en het Management van Reym is gezamenlijk het initiatief ontstaan om te starten met een ideeënbus. Het zou namelijk zonde zijn als goede ideeën verloren gaan. Het doel is om waardevolle ideeën van medewerkers op een juiste wijze te belonen en het realiseren van een positieve bijdrage en betrokkenheid. Het ideeënformulier kun je hier downloaden. Meer informatie over de ideeëncommissie, verkiezingen, beloning vind je op Reym intranet. Het emailadres van de ideeëncommisie is: Idee@Reym.nl

Ideeën-formulier

Beleidsverklaring

Reym jaarverslagen

Hieronder kunt u onze meest recente jaarverslagen downloaden. Wanneer u van ons laatste jaarverslag een gedrukte versie wenst kunt u per e-mail contact opnemen met onze afdeling communicatie: h.strijbos@reym.nl

ReymTime

In ons magazine ReymTime illustreren we hoe industriële reiniging en afvalmanagement kunnen bijdragen aan het bereiken van een duurzame samenleving. In de jaarlijkse uitgave laten we zien hoe we de blik verruimen buiten de grenzen van onze activiteiten.

Wilt u ook een exemplaar van ReymTime ontvangen? Neem dan per e-mail contact op met Henk Strijbos: h.strijbos@reym.nl