Inzetten op duurzaamheid

De missie van Reym is om één van de meest succesvolle bedrijven binnen de Nederlandse milieubranche te worden. Dat vereist een verantwoordelijke en transparante manier van opereren. Niet alleen richting onze klanten maar zeker ook richting onze medewerkers en aandeelhouders. Daarbij laten we ons leiden door een heldere visie...

Voorwaarde voor groei

Wij zijn van mening dat alleen bedrijven die echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook op lange termijn groei kunnen realiseren. Vandaar dat we ons bewust inzetten voor een zo duurzaam mogelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. In de overtuiging dat die focus op duurzaamheid een sterke positieve bijdrage levert aan onze commerciële resultaten.

Onze minimale zorgplicht

Onze visie vindt z’n weerslag in het dagelijks beleid. Vanuit het besef dat we ons bestaansrecht ontlenen aan onze klanten, staan hun wensen en verwachtingen centraal. Waarbij wij het als onze zorgplicht beschouwen om minimaal aan alle wet- en regelgeving te voldoen. En natuurlijk aan de (internationale) standaardnormen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO22000 en de nationale Veiligheid Checklist Aannemers Petrochemie.

Risico’s elimineren

Ook voeren we een actief beleid om ongevallen, persoonlijk letsel en ziekte van medewerkers te voorkomen. En alle denkbare veiligheids- en milieurisico’s te elimineren. Want in onze ogen is élk ongeval en milieu-incident er één teveel. Indien zich toch een calamiteit voordoet, zorgen we dat de gevolgen voor het milieu en uw eigendom tot een minimum worden gereduceerd. Om er zeker van te zijn dat onze medewerkers op hun taken zijn berekend, blijven we ze trainen en bijscholen.