Betrokken bij de samenleving

Bij Reym leveren we graag een waardevolle bijdrage aan de samenleving waar we deel van uit maken. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid voelen we ons verplicht om actief mee te denken over nieuwe oplossingen voor een schoner, veiliger en beter leefklimaat. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte maar zeker ook naar de lange termijn.

Meetbare prestaties

In onze jaarverslagen communiceren we op transparante wijze hoe we concreet invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En tot welke resultaten dat heeft geleid. Omdat we hier altijd volstrekt open over zijn, kan iedereen ons daar op aanspreken. Juist dat houdt ons alert en dwingt steeds weer tot duidelijk meetbare prestaties. Wat onder meer zijn weerslag vindt in een steeds hogere positie op de CO2 prestatieladder 2.0

Ethisch en integer

Ook in onze gedragscode die voor alle Reym medewerkers van toepassing is, onderstrepen we het belang van maatschappelijk verantwoord denken en handelen. Iedereen dient er persoonlijk voor in te staan dat zijn of haar taken op een eerlijke, ethische en integere manier worden uitgevoerd. Van leidinggevenden verwachten we dat ze de gedragscode actief promoten. En zelf het goede voorbeeld geven door hun betrokkenheid actief te tonen.

Zorg voor medewerkers

Juist omdat hoogwaardig gekwalificeerd personeel bepalend is voor onze marktpositie, zorgen we goed voor onze medewerkers. In ons eigen Landelijke Opleidings Centrum maken we ze steeds weer vertrouwd met de nieuwste inzichten en technieken om hun werkzaamheden nog beter en veiliger uit te voeren. Ook stimuleren we iedereen tot een zo gezond mogelijke leefstijl. In dit kader hebben we onder andere een aparte sport(kosten)regeling en is er binnen onze vestigingen altijd voldoende vers fruit beschikbaar voor iedereen.