Nieuws

5 maart 2009

De ovenpijpen van deze naftakrakers worden schoongemaakt door een kruipslang met roterende nozzle door de ovenpijpen te trekken. Voor de geleiding van de kruipslang werden tot op heden semi-automatische kruipslangmachines toegepast. Vanaf maart 2009 is Reym in staat de ovens volledig automatisch te reinigen.

3 maart 2009

Tijdens tankreinigingsprojecten kunnen brandbare of andere schadelijke gassen of dampen vrijkomen, die niet zondermeer naar de buitenlucht mogen worden afgevoerd. Uit oogpunt van veiligheid en milieu gebruikt Reym gaswassers om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de buitenlucht tot een minimum te beperken.

25 februari 2009

Zusterbedrijven ATM, Klok, Van Vliet en Reym hebben een Total Care contract afgesloten met Air Products.

23 februari 2009

Het automatische X-Y frame, waarmee de ovens van de NAK3 en NAK4 automatisch gereinigd kunnen worden, is bijna klaar. Met dit frame is het reinigen van ovens veiliger en ergonomisch beter uitvoerbaar.

10 februari 2009

Afgelopen vrijdag is de sleutel van de dependance in Andelst in ontvangst genomen. De vestiging Rotterdam is nu druk bezig met voorbereidingen om vanuit hier zo snel mogelijk aan het werk te kunnen gaan.

28 november 2008

Na de vestigingen in Beverwijk en Sittard heeft nu ook de vestiging in Veendam een Afvalbewerkingsinstallatie (ABI). De bewerkingsinstallatie zorgt voor een scheiding van olie, water en slib, waarbij het water zoveel mogelijk gezuiverd wordt. En dankzij de twee losplaatsen en een achttal tanks/silo’s is ook het opbulken van stromen mogelijk. et deze nieuwe ABI kan Reym haar klanten in het Noorden een nog uitgebreidere dienstverlening bieden.

28 november 2008

Reym heeft haar werkwijze uitgebreid gecertificeerd volgens NEN ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SBC-IR en VCA**. Deze certificatie wordt periodiek gecontroleerd door middel van audits, zo ook afgelopen september. Certificatiebureau TÜV Nord bezocht verschillende vestigingen en werklocaties om te beoordelen of Reym haar werkzaamheden conform de kwaliteitsnormen uitvoert. De audits zijn goed verlopen, Reym heeft wederom laten zien de certificatie waar te maken. Algemene conclusie van TUV is dat Reym een bedrijf is met enthousiaste, betrokken en vakbekwame medewerkers die trots zijn op hun werk. De certificatie is dan ook opnieuw met drie jaar verlengd.

17 november 2008

Om zo goed mogelijk in te springen op de wensen van onze klanten, is er geïnvesteerd in een techniek om staal te snijden. Gebruik makend van een water en abrassief suspensie, kan met behulp van een hogedrukwaterstraal en een scherpkantig snijzand, bij voorkeur fijn garnet zand, zelfs staaldiktes tot 30 cm en gewapend beton tot een meter dik, gesneden worden. Tevens kunnen andere materialen heel precies gesneden worden.

31 oktober 2008

Reym wil zich gaan vestigen in Eemshaven om zo nog beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van het Eemshavengebied.

29 oktober 2008

Ook dit jaar heeft Reym deelgenomen aan de Goede Praktijken Competitie, een jaarlijkse wedstrijd van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk.