Non man entry reinigen in de praktijk

Reym heeft veilig werken hoog in het vaandel staan en wij zijn dan ook continu aan het ontwikkelen en innoveren op dit gebied. De ontvangen CASOS Best Practice award voor ons Non man entry systeem moedigt ons aan op deze weg door te gaan.

Met het Non man entry systeem zorgen wij ervoor dat onze medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Door dit tankreinigingssysteem kunnen wij een reductie in tankbetredingen realiseren van 85% waardoor de gezondheid en veiligheid van ons personeel aanzienlijk wordt verbeterd en de activiteiten en logistiek worden vereenvoudigd.

Bij een opdrachtgever met een contactzwavelzuur fabriek in het zuiden van het land hebben wij dit recent in praktijk kunnen brengen. Van de vier aanwezige Oleumtanks dient er ieder jaar één tank gereinigd te worden. Dit jaar was Oleumtank T-303 aan de beurt. Deze Oleumtank, gevuld met zwavelzuur waarin zwaveltrioxide is opgelost, moest gereinigd worden voor keuring en inspectie.

Reym Sittard trok voor deze opdracht op met de afdeling Chemisch Technisch Reinigen (CTR) van Reym Beverwijk. Door het toepassen van een Non man entry CTR-methode kon de tank met minimale betreding gereinigd worden.

Om de oleumtank te reinigen is er gebruik gemaakt van speciale chemicaliën. Door de juiste hoeveelheid toe te voegen is het gas in de oleum te binden. Deze stap is zeer rustig en efficiënt uitgevoerd waarbij alle leidingwerk, afsluiters en pompen in 24/uurs dienst zijn gespoeld. Om eventuele overdruk door de reactie in de tank op te kunnen vangen is tevens een op pH gestuurde gaswasser geplaatst.

Na het chemisch technisch reinigen van de tank is deze zover mogelijk geledigd en vervolgens met heel veel water gespoeld. Alles is zonder betreding gebeurd, waardoor er geen onnodig gevaar is geweest voor onze mensen. Na het vrijgeven van de tank is deze na gereinigd met hoge druk.