Uitbreiding Port of Amsterdam

Samen met de Port of Amsterdam is er bij een Terminal in Amsterdam een uitbreiding van de infrastructuur voor de behandeling van schepen gerealiseerd. Hierbij is een steiger uitgebreid met een ligplaats voor zeeschepen en is er een nieuwe kademuur voor binnenvaartschepen gebouwd. Een uitdagend project, omdat de terminal waar dit allemaal plaatsvond volledig operationeel was ten tijde van de uitvoering.

Voor deze uitbreiding moesten nieuwe leidingen worden aangesloten op een bestaand manifold. Voorafgaande aan deze werkzaamheden zijn de bestaande leidingen (voor zover als mogelijk) leeggemaakt en doorgeblazen met stikstof. Op veel plekken bleef echter alsnog een restant benzine achter. Deze restanten zijn door Reym verwijderd door gebruik te maken van vacuümwagens. Omdat de terminal volledig operationeel was kon men zich niet permitteren om stankklachten en blootstelling te veroorzaken.

Om dit te voorkomen, heeft Reym HMVT tijdens deze werkzaamheden een scrubber ingezet met een alifatische wasvloeistof om de benzinedampen uit de lucht te wassen. Waarna de lucht als polishing stap door een actief koolfilter werd geleid, waar de mogelijke laatste resten benzinedampen verwijderd werden.

Het manifold heeft een grote omvang en Reym moest op verschillende plekken rondom het manifold benzineresten wegzuigen. Daarom heeft Reym HMVT een verzamelleiding aangelegd rond een deel van het manifold, zodat meerdere auto’s op de verzamelleiding konden worden aangesloten en er maar 1 dampverwerkingsinstallatie benodigd was (zie afbeelding hieronder).

De combinatie van de ingezette apparatuur met het plaatsen van de verzamelleiding heeft geleid tot een succesvol project waarbij de benzine zonder emissies en in een kort tijdsbestek geheel verwijderd werd en er kon worden begonnen met het aansluiten van de nieuwe leidingen.

JOB WELL DONE !!