Veiligheid heeft onze absolute prioriteit

Het gaat goed met de economie. Dat merken onze klanten en dat merken wij. Wij mogen ons verheugen in een grote belangstelling voor onze dienstverlening. Onze werkvoorraad voor 2019 en 2020, zeker in het voor- en najaar, is al goedgevuld. Maar, om Johan Cruijff te parafraseren, ‘ieder voordeel heb zijn nadeel’. In een aantal piek-perioden is nu al onze maximale inzet gereserveerd. Voor andere aanvragen hebben wij geen ruimte meer. Daarbij nemen ook de ad-hocwerkzaamheden hand over hand toe, waardoor de werk-belasting op sommige momenten hoog wordt. Gelukkig is er een toenemend bewustzijn bij ketenpartners om daar samen wat aan te doen.

Voorwoord ReymTime door Jonny Kappen