Reym faciliteert Geothermie boringen

Geothermie (aardwarmte) wordt steeds vaker gebruikt voor het verwarmen van huizen, kassen en industrie. Het is een duurzaam en schoon alternatief voor aardgas en draagt bij aan onze energie-onafhankelijkheid en een schoon milieu. Reym biedt verschillende ondersteunende diensten tijdens de booractiviteiten maar ook daarna, als de geothermische put in bedrijf is. Denk daarbij aan het aanmaken en opslaan van boorspoelingen, het reinigen van leidingen en installaties en het decontamineren van NORM vervuiling (Naturally Occurring Radioactive Material).