Havens van de toekomst - ReymTime 3

Zeehavens leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De overheid wil de positie van de havens dan ook graag versterken en het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich er te vestigen. Uiteraard is niet iedere haven hetzelfde. Wat onderscheidt ze, en welke toekomstplannen hebben zij? Een rondgang langs zes (zee)havens waar Reym actief is.