De ambitie om te blijven verbeteren

Ook al staat Reym bekend als toonaangevend dienstverlener, we realiseren ons dat dit geen garantie biedt voor de toekomst. Vanuit de ambitie om voorop te blijven lopen, zijn we gewend onze grenzen steeds te verleggen. Hierbij baseren we ons ondermeer op de uitkomsten van klantentevredenheidsonderzoek. Daarnaast werken we permanent aan verdere verbetering van de Kwaliteit, Veiligheid en het Milieu (KVM).

Gemotiveerde KVM organisatie

We willen KVM volledig integreren in álle facetten van onze bedrijfsvoering. Vanuit die gedachte hebben we een eigen KVM organisatie ingericht. Deze bestaat uit een landelijk team van ervaren vakspecialisten die ondersteuning bieden aan onze regionale KVM coördinatoren en hun medewerkers. De KVM coördinatoren adviseren en faciliteren bij de operationele processen met maar één doel voor ogen: het realiseren van de hoogst haalbare kwaliteit, veiligheid en milieuperformance.

Daadkrachtig KVM beleid

Om er voor te zorgen dat KVM binnen de hele Reym organisatie de aandacht krijgt die het verdient, wordt alles in het het werk gesteld om:
* Een optimale aansluiting te realiseren tussen ons managementsysteem en de beheersing van de operationele processen.
* Met alle medewerkers een klimaat te creëren waarin we veilig, gezond en duurzaam onze werkzaamheden kunnen verrichten.
* Onze milieuprestaties in de primaire bedrijfsprocessen te verbeteren door een nog betere samenwerking tussen operationele medewerkers, leidinggevenden en stafdiensten.

Over Reym

De Reym Groep is een grote vooruitstrevende dienstverlener op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement. Bij Reym werken 600 medewerkers, die hun professionele talenten inzetten om onze opdrachtgevers een hoogwaardig product te leveren. Reym verbetert continu om er voor te zorgen dat werkzaamheden veiliger en efficiënter worden uitgevoerd én minder belastend zijn voor mens en milieu.

Contactgegevens


Klik hier voor al onze vestigingen

REYM (hoofdkantoor)
Postbus 1545, 3800 BM Amersfoort
Computerweg 12d, 3821 AB Amersfoort
Tel.: 033 – 455 88 90
Fax: 033 – 456 25 81
E-mail: amersfoort@reym.nl

© reym 2017