Bewuste inzet voor een beter milieu

Ook met het oog op de generaties die na ons komen, maken we ons bij Reym sterk voor een actief milieubeleid met duidelijk meetbare doelen. Om deze te realiseren wordt het milieubewustzijn van onze medewerkers continu getraind. Daarnaast bekijken we bij elk project hoe we de impact op het milieu tot een minimum kunnen beperken of voorkomen. In de zorg voor een beter milieu gaan we zelfs regelmatig nog een flinke stap verder dan de wet- en regelgeving vereist.

Volledig verantwoord

Wanneer u met ons in zee gaat, kunt u vertrouwen op een professionele en volledig verantwoorde dienstverlening waarvoor alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Elke Reym vestiging voldoet op z’n minst aan alle denkbare eisen en voorwaarden die in de Wet Milieubeheer zijn vastgelegd. Op eigen initiatief hanteren we daarnaast o.a. de CO2 prestatieladder. Dit is een praktisch instrument om onze eigen CO2 uitstoot en die van onze opdrachtgevers te verminderen. Het accent ligt daarbij op een structurele verlaging van het energieverbruik en een zo efficiënt mogelijk gebruik van materialen en duurzame energie.

Continu scherp blijven

Alle wijzigingen in (milieu)wet- en regelgeving worden door ons nauwlettend in de gaten gehouden. Zodat we daar steeds weer alert en doelgericht op kunnen inspelen. Want uiteraard willen we in de zorg voor een schoner milieu voorop blijven lopen. Ons uitgangspunt is om alle milieuwet- en regelgeving strikt na te leven en geen enkele overtreding te begaan. Door middel van periodieke in- en externe audits, blijven we waakzaam op eventuele risico’s en zoeken we steeds weer naar mogelijke verbeterpunten. Ook gaan we de dialoog aan met opdrachtgevers, in de overtuiging dat uiteindelijk iedereen er beter van wordt als we elkaar scherp houden.