Hoogste prioriteit aan veiligheid

Het reinigen van complexe installaties en het werken met gevaarlijke (afval)stoffen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Niet alleen ten aanzien van onze eigen medewerkers maar ook richting opdrachtgevers en het milieu. Als organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt, investeren we bij Reym dan ook doorlopend in veiligere werkmethoden, veiliger materieel en een groter veiligheidsbewustzijn. Via praktijkgerichte trainingen leren we risico’s vroegtijdig te signaleren en te elimineren of reduceren. Jaar in jaar uit doen we er alles aan om het aantal bedrijfsongevallen tot nul te beperken.

Lering trekken uit incidenten

Wanneer zich onverhoopt toch een incident voordoet, stimuleren we om daar melding van te maken. Alle meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd waarna er actie op wordt ondernomen om herhaling te voorkomen. In de praktijk zien we dat er bij een incident altijd meerdere factoren een rol spelen. Onze medewerkers zijn er van doordrongen dat zij de laatste schakel zijn om een ongeval te voorkomen. En dat ze daarom voor aanvang van de werkzaamheden een veiligheidscheck uit dienen te voeren.

Altijd eerst controleren: ALLES OK?

Door zowel de KVM coördinatoren als leidinggeven worden alle medewerkers gestimuleerd om standaard de ALLES OK werkwijze toe te passen. Hierbij moeten er eerst vijf vragen worden beantwoord voordat iemand aan de slag gaat of z’n werk hervat:
1. Weet ik welke werkzaamheden ik ga uitvoeren en hoe?
2. Zijn de gevaren van mijn werkzaamheden met mij besproken?
3. Beschik ik over het juiste (gekeurde) gereedschap?
4. Heb ik de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen en gebruik ik die ook?
5. Is mijn werkplek opgeruimd en kan ik veilig werken in deze omgeving
Alléén als alle vragen met “ja” zijn beantwoord mag het werk worden uitgevoerd. In alle andere gevallen is eerst overleg nodig om te kijken hoe de veiligheid te garanderen is.