Kwaliteit
  1. Homepage
  2. KVM
  3. Kwaliteit Kwaliteit

Gegarandeerde kwaliteit

Vanwege de grote commerciële en maatschappelijke belangen die er op het spel staan, zijn we extra kritisch op de kwaliteit van onze dienstverlening. We hanteren strenge richtlijnen voor een transparante en objectieve beoordeling van de verrichte werkzaamheden. Zodra we ook maar de geringste afwijking constateren, volgt direct een analyse, waarna we alles in het werk stellen om de zaken snel en vakkundig weer op orde te brengen om herhaling te voorkomen.


Onafhankelijke keuringsinstanties voor ISO-certificering

De kwaliteit van onze dienstverlening onderwerpen we ook regelmatig aan onverbiddelijke externe audits door onafhankelijke (inter)nationale keuringsinstanties. Hiermee dwingen we onszelf nog nadrukkelijker om continu op het hoogste niveau te presteren en niets aan het toeval over te laten. Want de uitkomsten van deze audits zijn vaak bepalend voor het verkrijgen van officiële certificeringen zoals de ISO-certificering. En daarmee indirect ook voor de opdrachten die we wel of niet mogen uitvoeren.


Gecertificeerde zekerheid

Onze bewezen kwaliteit en deskundigheid komt onder meer tot uiting in de vele certificaten die we mogen voeren: