Suche

Vestigingen REYM

Een overzicht van alle REYM-vestigingen en hoe u contact met hen kunt opnemen.

REYM vestigingen


Locaties REMONDIS

Bekijk hier de REMONDIS-vestigingen en gelieerde bedrijven in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

remondis-locations.com


Colofon

Onze privacy verklaring kunt u hier raadplegen: Privacy verklaring

REYM B.V.
Computerweg 12d
3821 AB Amersfoort
Netherlands
T +31 33 4558890
amersfoortnoSpam@reym.nl

Bestuurders:

J.J. Kappen
R.W. Grobecker
J. Thelen

Statutaire zetel:

Amersfoort

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer:

31038541

BTW nummer:

NL800577644B01


Person responsible as per Section 18 Paragraph 2 ‘MStV’

Michael Schneider
Senior Press Officer
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Germany

General enquiries should be sent to infonoSpam@remondis.de.

Please note that we can only receive and process job applications via our careers website. Applications sent to other email addresses cannot be processed for data protection reasons and are deleted immediately.

If you have specific questions about kerbside collections and/or the provision of bins/skips/containers in your area, please contact the hotline set up for this purpose: 0800 / 122 32 55. You can find the contact details for your regional branch at remondis-standorte.de.

Ontwerp en vormgeving

www.yomomo.de

Realisatie en CMS

www.trisinus.de


1. Inhoud van de website

Wij stellen alles in het werk, onze website steeds zo actueel, inhoudelijk correct en volledig mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen van fouten niet volledig worden uitgesloten. Daarin kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbare informatie. Aansprakelijkheidskwesties, die betrekking hebben op materiële schade of schade van ideële aard, die door het gebruik of juist niet gebruiken van de daar aangeboden informatie c.q. door het gebruik van ontbrekende en onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is in principe uitgesloten, tenzij de fouten door opzet of grove nalatigheid werden veroorzaakt.
Alle offertes zijn vrijblijvend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het complete aanbod zonder enige kennisgeving vooraf te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is onderdeel van ons internetaanbod. Indien sommige formuleringen of delen van deze tekst niet of niet volledig aan de geldende rechtstoestand voldoen, laat dit de overige delen van deze verklaring onverlet.

2. Externe verwijzingen en links

Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.

3. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde beeld- en handelsmerken vallen zonder uitzondering onder de bepalingen van het betreffende geldige intellectuele eigendom en het persoonlijke bezit van de geregistreerde eigenaar.
Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten berust uitsluitend bij ons als auteur van de sites. Vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

4. Genderneutraal taalgebruik

In verband met een betere leesbaarheid van de teksten wordt door ons noch de mannelijke noch de vrouwelijke vorm van persoonsgerelateerde hoofdwoorden gebruikt. Dit betekent in geen geval dat het ene geslacht ten opzichte van het andere wordt benadeeld. Dames en heren worden met de inhoud van onze website in dezelfde mate aangesproken.

5. Procedure voor het regelen van geschillen

Er vindt geen deelname aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie plaats.
Via de onderstaande link bereikt u het platform van de EU-commissie voor het regelen van online geschillen: ec.europa.eu/consumers/odr


REYM B.V. // Onderdeel van REMONDIS Group