Vestigingen REYM

Een overzicht van alle REYM-vestigingen en hoe u contact met hen kunt opnemen.

REYM vestigingen


Locaties REMONDIS

Bekijk hier de REMONDIS-vestigingen en gelieerde bedrijven in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

remondis-locations.com

Coronavirus protocol | V4

De directie van Reym houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus (officieel COVID-19) nauwlettend in de gaten. We hebben een corona team van directie en stafdiensten gevormd die dagelijks de laatste stand van zaken binnen Reym en in Nederland bespreken. Wij zullen ons laten leiden door de instructies die wij krijgen van de overheid, RIVM en de GGD en met voortschrijdend inzicht alle gevallen bespreken en besluiten hoe te handelen. Het protocol is nu vereenvoudigd. De regels die voor Reym medewerkers gelden hebben we in dit protocol laten staan. Voor veel gestelde vragen en algemene informatie van de overheid verwijzen we naar de ‘Informatie Coronavirus’-pagina op de medewerkersportal of de website van het RIVM.

De volgende maatregelen neemt Reym om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.

Niet toegestane activiteiten

De volgende activiteiten zijn tot nader order voor medewerkers van Reym niet toegestaan :

  • het bezoeken van beurzen en congressen;
  • het bezoeken van evenementen met klanten;
  • het maken van zakenreizen naar een gebied waar het coronavirus heerst;
  • het organiseren van klantbijeenkomsten;
  • het organiseren van trainingsdagen of interne bijeenkomsten met groepen van meer dan 10 personen.

Alleen als een training operationeel noodzakelijk is, kan er door de directie een uitzondering op bovenstaande regels worden gemaakt. Hoofdregel blijft dat alle deelnemers minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten en de ruimte geventileerd wordt. Neem in dat geval contact op via het e-mailadres dat we speciaal hiervoor hebben gemaakt: coronanoSpam@reym.nl. Tijdens het overleg van het coronateam wordt dan besloten of toestemming gegeven kan worden.

Afstand houden van elkaar

Door afstand te houden van elkaar verminder je de kans dat het virus zich verspreidt. We vragen alle collega’s om tijdens het werk en tijdens pauzes afstand te bewaren (minimaal 1,5 meter). Ook hier weer voor je eigen gezondheid en de gezondheid van je collega.

Wanneer ziek melden en thuisblijven?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?
Je meldt je ziek via de verzuimtelefoon en je belt je leidinggevende. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?
Je hebt koorts (meer dan 38,0 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Heeft een huisgenoot koorts?
Blijf thuis en meld je bij je leidinggevende.

Hygiëne regels

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven heel simpel. Deze maatregelen gelden eigenlijk voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis en meld je ziek als je klachten krijgt (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts)

Het virus kan worden verspreid via oppervlakten. Het is dus belangrijk deze goed schoon te houden. Voor kantoorgebouwen zullen we extra schoonmaakrondes inplannen. Voor onze machinisten en chauffeurs is het belangrijk aan het einde van de dag ook hun cabine goed schoon te maken. Voor extra schoonmaakmiddelen wordt gezorgd.

Thuiswerken

Mensen in Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Niet voor iedereen is die mogelijkheid er. Neem hierover contact op met je leidinggevende . Alleen als dit is afgesproken met je leidinggevende is thuiswerken mogelijk.

Vergaderingen

Probeer daar waar mogelijk telefonisch te vergaderen of vergader via Skype / Microsoft Teams. Als een vergadering noodzakelijk is pas de vergaderopstelling zo aan dat men niet te dicht bij elkaar zit (minimaal 1,5 meter afstand) en ventileer de ruimte regelmatig bijvoorbeeld door een raam open te zetten.

Trainingen tot 10 personen

Algemene regel is dat trainingen/opleidingen die intern georganiseerd worden alleen door kunnen gaan mits de ruimte groot genoeg is voor de training (minimaal 1,5 meter afstand tussen cursisten) en ruimte geventileerd kan worden.

Operationeel

Voor de operationele werkzaamheden zullen we extra aandacht besteden aan de afstandsregel, de hygiëneregels bij klanten en willen we medewerkers in risicogroepen ontzien. Dit betekent dat bij het plannen van het werk wordt beoordeeld of we aan de afstandsregel voldoen tijdens het werk en tijdens pauze, inclusief reizen naar een opdrachtgever en overnachtingen. Daar waar nodig treffen we maatregelen zoals het uitbreiden van vervoersmogelijkheden, aanpassen van pauzetijden of pauzeruimtes. Bijvoorbeeld in busjes tot nader order maximaal 2 personen. Risicogroepen zullen extra aandacht krijgen zodat kans op besmetting voor hen geminimaliseerd wordt. Hoor je bij die groep of heb je thuis iemand die bij die groep hoort, meld je dan bij je leidinggevende.

Stops

Reym is een industrieel dienstverlener. Dat betekent dat onze medewerkers bijvoorbeeld bij een stop met veel mensen tegelijkertijd aan het werk zijn. Officieel is er nog geen verbod op stops, maar we merken dat opdrachtgevers er steeds meer over nadenken om stops uit te stellen. Wij hanteren het standpunt dat er voldoende maatregelen moeten worden getroffen zodat onze mensen de hygiënische maatregelen kunnen volgen en de 1,5 meter regel gewaarborgd blijft. In de voorbereiding van de stops geldt dezelfde werkwijze als bij reguliere werkzaamheden bij opdrachtgevers.

Vragen van klanten

Met al onze klanten zijn we in contact over de maatregelen die wij treffen. Veel van onze klanten hebben een eigen coronaprotocol. Het kan voorkomen dat bij het betreden van een locatie hiervoor een extra vragenlijst moet worden ingevuld of dat de temperatuur wordt gemeten. We vragen iedereen ook in belang van de eigen gezondheid hier aan mee te werken.

Externe opleidingen en keuringen

De maatregelen van de overheid hebben tot gevolg dat waarschijnlijk alle keuringen en externe opleidingen worden opgeschort tot na 1 juni. SIR en VCA Infra hebben aangegeven certificaten met minimaal 3 maanden te verlengen. We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen hierover blijven communiceren via bijvoorbeeld het medewerkersportal.

Alertheid, sociale controle en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het coronavirus vraagt veel van onze samenleving. De belangrijkste maatregelen die we kunnen treffen hebben te maken met afstand tot elkaar houden en hygiëneregels volgen. Van eenieder wordt discipline gevraagd zich hieraan te houden. Niet alleen tijdens het werk maar zeker ook buiten de werkuren. Net zoals bij de veiligheidsregels van Reym moeten we alert blijven en op elkaar letten. Dus zie je dingen die beter kunnen, laat het je leidinggevende weten. Zie je dat collega’s de regels niet goed toepassen spreek ze er dan op aan. We zullen samen deze crisis moeten aanpakken.

Voor de laatste informatie en alle vragen rond het coronavirus ga je naar de website van het RIVM (www.rivm.nl). Gebruik voor alle vragen aan de directie van Reym (ook bij vragen van klanten) het speciaal hiervoor ingerichte e-mailadres coronanoSpam@reym.nl

Goed geïnformeerd aan het werk. Alles OK! Altijd Alert!


REYM B.V. // Onderdeel van REMONDIS Group