Suche

Vestigingen REYM

Een overzicht van alle REYM-vestigingen en hoe u contact met hen kunt opnemen.

REYM vestigingen


Locaties REMONDIS

Bekijk hier de REMONDIS-vestigingen en gelieerde bedrijven in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

remondis-locations.com

Flushen van 32 kilometer gastransportleiding in beeld

Recentelijk heeft REYM 32 kilometer gastransportleiding gereinigd met behulp van de flushmethode.

Bedieningspaneel luchtbediende afsluiters

Flushen gastransportleidingen in beeld op YouTube: https://youtu.be/j76mvkiuY_o

Flushen is een techniek waarbij met behulp van een compressor en door het toevoegen van water een turbulente stroming ontstaat. Door water en eventueel chemicaliën onder druk door de leidingen te laten stromen, worden de leidingen gereinigd. Het gebruikte debiet aan lucht kan hierbij oplopen tot 60m3/uur. De wervelingen in combinatie met de hoge stroomsnelheden vergroten het reinigend effect. REYM heeft speciaal voor dit project luchtbediende afsluiters gemaakt, deze vergroten de veiligheid doordat de medewerkers buiten de “line-of-fire” staan om ze te bedienen.

Voor het beoordelen van de reinigingsgraad maakt REYM gebruik van een tussenstuk met kijkglas. Door dit kijkglas, dat tussen het einde van de te reinigen leiding en de tussenopslag wordt geplaatst, kan worden gezien of het reinigingsproces gereed is. Hierdoor wordt nooit méér water en chemicaliën gebruikt dan voor de reiniging noodzakelijk is.

De reiniging werd in een gesloten kring uitgevoerd waardoor het gecontamineerde spoelmedium op verantwoorde wijze kon worden opgevangen en worden afgevoerd naar de eindverwerker.

 


REYM B.V. // Onderdeel van REMONDIS Group