Vestigingen REYM

Een overzicht van alle REYM-vestigingen en hoe u contact met hen kunt opnemen. Snel naar de calamiteitennummers.

REYM vestigingen

 


Locaties REMONDIS

Bekijk hier de REMONDIS-vestigingen en gelieerde bedrijven in meer dan 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

remondis-locations.com

Kwaliteit, veiligheid en milieu

REYM is toonaangevend in industriële reiniging. Verdere verbetering van kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu heeft onze continue aandacht. Naast ons actieve lidmaatschap van de SIR (Stichting Industriële Reiniging) zijn training en opleiding van ons personeel hierbij van groot belang.

Onze professionals beschikken hierdoor over de vier kernwaarden waar REYM voor staat: Professioneel, Zorgzaam, Alert en Open & Respectvol. Op deze manier waarborgen wij onze professionele aanpak van risicovolle werkzaamheden.

Kwaliteit

REYM gelooft in het bieden van de hoogste niveaus van kwaliteit en veiligheid. Dit is te zien aan de vele accreditaties die ons bedrijf heeft gekregen en aan de licenties en certificaten die zijn toegekend aan onze gespecialiseerde medewerkers. Onze strikte KVM-normen zijn ook van toepassing op onze onderaannemers. REYM werkt alleen samen met partnerbedrijven die zijn gecertificeerd en goedgekeurd in overeenstemming met onze strenge interne richtlijnen.

Gegarandeerde kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening onderwerpen we regelmatig aan interne en externe audits door onafhankelijke (inter)nationale keuringsinstanties. Hiermee dwingen we onszelf nog nadrukkelijker om continu op het hoogste niveau te presteren en niets aan het toeval over te laten. Want de uitkomsten van deze audits zijn vaak bepalend voor het verkrijgen van officiële certificeringen zoals de ISO-certificering. En daarmee indirect ook voor de opdrachten die we wel of niet mogen uitvoeren.

Een aantal van onze certificaten

  • VCA Petrochemie
  • ISO 45001 
  • ISO 9001 
  • ISO 14001 

Veiligheid

Het reinigen van complexe installaties en het werken met gevaarlijke (afval)stoffen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Niet alleen ten aanzien van onze eigen medewerkers, maar ook richting opdrachtgevers en het milieu. Als organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt, investeren we bij REYM dan ook doorlopend in veiligere werkmethoden, veiliger materieel en een groter veiligheidsbewustzijn. Via praktijkgerichte trainingen leren we (veiligheids) risico’s vroegtijdig te signaleren en te elimineren of reduceren. Jaar in jaar uit doen we er alles aan om het aantal bedrijfsongevallen tot nul te beperken.

Lering trekken uit afwijkingen

Wanneer zich onverhoopt toch een afwijking voordoet, stimuleren we om daar melding van te maken. Alle meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd, waarna er actie wordt ondernomen om herhaling te voorkomen en meer veiligheid te creëren. In de praktijk zien we dat er bij een afwijking altijd meerdere factoren een rol spelen. Onze medewerkers zijn ervan doordrongen dat zij de laatste schakel zijn om een ongeval te voorkomen, en dat ze daarom voor aanvang van de werkzaamheden een veiligheidscheck uit dienen te voeren.

Altijd eerst controleren: ALLES OK?

Door zowel de KVM-coördinatoren als leidinggevenden worden alle medewerkers gestimuleerd om standaard de ALLES OK-werkwijze voor veiligheid toe te passen. Hierbij worden conform de LMRA vijf vragen beantwoord voordat iemand aan de slag gaat of z’n werk hervat:

  1. Weet ik welke werkzaamheden ik ga uitvoeren en hoe?
  2. Zijn de gevaren van mijn werkzaamheden met mij besproken?
  3. Beschik ik over het juiste (gekeurde) gereedschap?
  4. Heb ik de goede Persoonlijke Beschermingsmiddelen en gebruik ik die ook?
  5. Is mijn werkplek opgeruimd en kan ik veilig werken in deze omgeving?

Alléén als alle vragen met “ja” zijn beantwoord, mag het werk worden uitgevoerd. In alle andere gevallen is eerst overleg nodig om te kijken hoe de veiligheid te garanderen is.

Milieu

Ook met het oog op de generaties die na ons komen, maken we ons bij REYM sterk voor duurzame afvalverwerking met een actief milieubeleid met duidelijk meetbare doelen. Om deze te realiseren, wordt het milieubewustzijn van onze medewerkers continu getraind. Daarnaast bekijken we bij elk project hoe we de impact op het milieu tot een minimum kunnen beperken of voorkomen. In de zorg voor een beter milieu gaan we zelfs regelmatig nog een flinke stap verder dan de wet- en regelgeving bij duurzaamheid vereist.

Volledig verantwoord

Wanneer u met ons in zee gaat, kunt u vertrouwen op een professionele en volledig verantwoorde dienstverlening, waarvoor alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn. Elke REYM vestiging voldoet op z’n minst aan alle denkbare eisen en voorwaarden die in de Wet Milieubeheer zijn vastgelegd. Op eigen initiatief hanteren we daarnaast o.a. de CO2-prestatieladder om onze duurzaamheid te meten. Dit is een praktisch instrument om onze eigen CO2-uitstoot en die van onze opdrachtgevers te verminderen. Het accent ligt daarbij op een structurele verlaging van het energieverbruik en een zo efficiënt mogelijk gebruik van materialen en duurzame energie.

Continu scherp blijven

Alle wijzigingen in (milieu)wet- en regelgeving worden door ons nauwlettend geregistreerd en opgevolgd, zodat we daar steeds weer alert en doelgericht op kunnen inspelen. Want uiteraard willen we in duurzaamheid en de zorg voor een schoner milieu voorop blijven lopen. Ons uitgangspunt is om alle milieuwet- en regelgeving strikt na te leven en geen enkele overtreding te begaan. Door middel van periodieke in- en externe audits blijven we waakzaam op eventuele risico’s en zoeken we steeds weer naar mogelijke verbeterpunten. Ook gaan we de dialoog aan met opdrachtgevers, in de overtuiging dat uiteindelijk iedereen er beter van wordt als we elkaar scherp houden.

REYM B.V. // Onderdeel van REMONDIS-Group